3M品牌怎么样?

官方旗舰店
素以产品种类繁多,锐意创新而著称于世。 12255人说好, 50人说不好 2018-08-13 23:32:54
总分90分
品牌口碑: 还行
排序 产品系列名称 产品地位 支持人气 估算销量 综合得分 排名
1 汽车用品 主力产品 1308 929件 101 49
2 丝圈脚垫 主力产品 1523 1085件 102 20530
3 儿童口罩 主力产品 1272 912件 102 20704
4 净水机 主力产品 29456 21669件 109 1118
5 前置过滤器 主力产品 1709 1234件 103 16510
6 剪刀 主力产品 1274 936件 101 24019
7 雨刮器 主力产品 1225 900件 101 23837
8 地拖桶 主力产品 1448 840件 102 20760
9 防撞条 主力产品 1288 847件 102 20771
10 平板拖把 主力产品 1420 971件 103 16024
11 汽车脚垫 主力产品 1414 958件 102 20666
12 扫把 主力产品 1401 996件 102 20747
13 拖把 主力产品 1257 921件 102 20734
14 旋转拖把 主力产品 1384 889件 102 20729
15 汽车装饰 主力产品 30 22件 104 13332
16 汽车雨刷 主力产品 1284 941件 101 24085
17 过滤器 主力产品 1665 979件 102 20444
18 脚垫 主力产品 1358 927件 102 20442
19 玻璃贴 主力产品 27 20件 86 113959
20 滤芯 主力产品 1341 891件 108 4023
21 接头 主力产品 31 21件 86 113952
22 挂衣钩 主力产品 1379 845件 101 24084
23 雨刷 主力产品 1489 957件 101 24054
24 除甲醛 主力产品 1451 1025件 109 2875
25 玻璃贴膜 主力产品 2450 1486件 104 12283
26 纯水机 主力产品 1380 905件 101 24014
27 直饮机 主力产品 1322 946件 101 24035
28 汽车贴纸 主力产品 1218 929件 101 24019
29 添加剂 主力产品 1250 991件 108 4021
30 清洁剂 主力产品 1345 1051件 103 16849
31 空调滤清器 主力产品 1358 958件 101 24040
32 洗车毛巾 主力产品 1360 969件 102 20699
33 颈枕 主力产品 1491 914件 101 24046
34 地板精油 主力产品 1323 980件 101 24061
35 保护膜 主力产品 1304 999件 101 24063
36 手套 主力产品 1350 890件 102 20733
37 护颈 主力产品 28 20件 104 13366
38 相框 主力产品 1312 1012件 102 20751
39 标签纸 主力产品 1474 1007件 102 20695
40 净化器 主力产品 1475 1017件 103 16875
41 童床 主力产品 30 20件 104 13367
42 保护条 主力产品 1369 1010件 103 16883
43 魔力胶 主力产品 1468 937件 101 24049
44 地板 主力产品 1283 989件 101 24068
45 轮毂 主力产品 1425 912件 102 20755
46 拖布 主力产品 26 20件 104 13378
47 水龙头 主力产品 1228 934件 102 20767
48 氧吧 主力产品 27 19件 104 13370
49 橡胶 主力产品 1238 995件 101 24069
50 便签 主力产品 1234 907件 101 24078
51 空调滤芯 主力产品 1419 960件 101 24021
52 空气清新剂 主力产品 1373 988件 101 24015
53 便利贴 主力产品 1237 876件 102 20736
54 防爆膜 主力产品 2939 2179件 104 11975
55 车尾贴 主力产品 1474 882件 101 24061
56 沐浴球 主力产品 1238 961件 102 20764
57 微型投影机 主力产品 1336 880件 101 24076
58 眼镜布 主力产品 1292 889件 101 24028
59 防静电服 主力产品 1369 930件 101 24060
60 防尘服 主力产品 1473 904件 101 23997
61 劳保用品 主力产品 1414 1056件 102 20454
62 儿童洗手液 主力产品 1490 959件 102 20742
63 防噪音耳塞 主力产品 1244 891件 102 20735
64 无痕挂钩 主力产品 1298 1003件 102 20732
65 医用胶带 主力产品 1455 1015件 104 10611
66 保鲜膜 主力产品 1387 1011件 102 20752
67 厨房门 主力产品 1335 1022件 102 20745
68 隔音棉 主力产品 1452 985件 101 23989
69 车载空气净化器 主力产品 1469 990件 102 20642
70 工作鞋 主力产品 1483 942件 101 24033
71 文具用品 主力产品 1387 1000件 102 20748
72 汽车大灯 主力产品 1334 1025件 102 20753
73 油箱 主力产品 27 22件 104 13360
74 家用净水器 主力产品 1276 937件 101 23986
75 净水器滤芯 主力产品 1645 1130件 103 16744
76 便签本 主力产品 1289 990件 101 24028
77 绝缘胶带 主力产品 1496 939件 102 20495
78 儿童安全锁 主力产品 1370 902件 101 24033
79 洗车泥 主力产品 1528 1016件 102 20675
80 n95口罩 主力产品 31 19件 104 151
81 清洁套装 主力产品 30 21件 104 13353
82 防护用品 主力产品 1481 944件 108 4028
83 光触媒 主力产品 1461 872件 101 24063
84 触摸屏 主力产品 1282 941件 101 24038
85 地板蜡 主力产品 1271 1005件 102 20753
86 饮水机 主力产品 1442 1107件 102 20500
87 净水龙头 主力产品 30 20件 86 113979
88 甲醛清除剂 主力产品 1434 997件 102 20726
89 面罩 主力产品 1245 986件 102 19301
90 汽车香水 主力产品 28 21件 86 113980
91 劳保鞋 主力产品 1364 845件 102 20783
92 生活电器 主力产品 28 21件 86 113948
93 涂料 主力产品 28 20件 86 113949
94 地板蜡 主力产品 1466 988件 101 24051
95 饮水机 主力产品 1431 997件 101 23908
96 厨房用具 主力产品 27 19件 86 113951
97 光触媒 主力产品 1222 958件 101 24057
98 节油器 主力产品 26 22件 86 113949
99 手机配件 主力产品 26 21件 86 113950
100 耳机 主力产品 1247 1006件 102 20742
101 服装 主力产品 28 22件 86 113947
102 熨斗 主力产品 27 21件 86 113949
103 吸尘器 主力产品 30 21件 86 113946
104 不织布手工 重要产品 31 19件 103 65
105 笔记本贴膜 重要产品 1224 847件 101 308
106 短焦投影机 重要产品 31 21件 85 853
107 微投 重要产品 32 19件 103 102
108 手机投影仪 重要产品 31 18件 85 986
109 迷你投影仪 重要产品 31 21件 85 853
110 纳豆机 重要产品 30 18件 85 812
111 钢丝绳 重要产品 28 19件 85 888
112 光缆 重要产品 31 21件 103 19
113 油霸 重要产品 29 18件 85 259
114 划痕蜡 重要产品 1239 971件 101 51
115 犀牛皮保护膜 重要产品 1361 1023件 101 50
116 鹿皮巾 重要产品 31 19件 85 256
117 燃油宝 重要产品 1350 1012件 102 35
118 底盘装甲 重要产品 28 18件 85 737
119 镀膜剂 重要产品 1434 878件 100 60
120 车衣 重要产品 32 18件 85 266
121 绝缘手套 重要产品 31 22件 85 1552
122 防尘口罩 重要产品 29 22件 103 188
123 挂钩 重要产品 1322 912件 107 66
124 滤水器 重要产品 31 21件 85 137
125 自来水过滤器 重要产品 1261 853件 101 27
126 香薰机 重要产品 30 19件 85 811
127 防冻液 重要产品 26 22件 85 258
128 玻璃水 重要产品 1279 940件 101 52
129 轮胎养护剂 重要产品 30 20件 103 22
130 发动机养护剂 重要产品 27 22件 103 23
131 汽车养护剂 重要产品 32 21件 103 19
132 机油添加剂 重要产品 28 21件 85 257
133 汽油添加剂 重要产品 1354 959件 101 48
134 晴雨挡 重要产品 32 21件 85 730
135 汽车空调清洗剂 重要产品 31 22件 103 15
136 汽车头枕 重要产品 28 18件 85 270
137 汽车座套 重要产品 30 19件 85 267
138 新车必备 重要产品 32 21件 103 10
139 三元催化剂 重要产品 31 21件 103 20
140 汽车仪表 重要产品 30 20件 103 13
141 防雨剂 重要产品 31 18件 85 257
142 防雾剂 重要产品 30 20件 85 256
143 洗车液 重要产品 1493 1005件 102 35
144 车蜡 重要产品 1250 1017件 103 18
145 汽车防爆车膜 重要产品 29 20件 103 25
146 汽车车膜 重要产品 28 20件 103 25
147 顶翼 重要产品 30 19件 103 50
148 尾翼 重要产品 30 18件 103 51
149 汽车抱枕四件套 重要产品 30 21件 103 17
150 冬季车套 重要产品 30 21件 103 22
151 车套 重要产品 32 20件 103 21
152 车贴 重要产品 1619 1123件 101 42
153 护目镜 重要产品 1418 954件 103 157
154 消声耳塞 重要产品 30 21件 103 188
155 耳罩 重要产品 1514 1006件 102 230
156 防毒面具 重要产品 2817 1979件 105 78
157 口罩 重要产品 106076 73749件 109 3
158 胶棉拖把 重要产品 1467 891件 101 26
159 胶水 重要产品 1355 865件 102 185
160 中央净水机 重要产品 1443 936件 100 138
161 直饮水机 重要产品 26 19件 103 137
162 净水器 重要产品 30675 21353件 109 11
163 柔饰贴装饰材料 重要产品 30 19件 103 134
164 胶带 重要产品 2836 1753件 105 54
165 胶带切割座 重要产品 26 21件 103 105
166 透明胶带 重要产品 1505 988件 107 37
167 双面泡棉胶带 重要产品 32 22件 103 98
168 固体胶 重要产品 32 18件 103 102
169 太阳隔热膜 重要产品 31 18件 103 17238
170 安全防爆膜 重要产品 29 19件 103 135
171 防磁隔热膜 重要产品 32 21件 103 130
172 PC PMMA专业隔热膜 重要产品 29 20件 103 134
173 防虫贴膜 重要产品 27 19件 103 137
174 微型投影 重要产品 29 18件 103 105
175 数字多媒体投影机 重要产品 28 21件 103 103
176 3M投影屏幕 重要产品 28 18件 103 106
177 交互智能白板 重要产品 26 20件 103 106
178 one touch省水阀 重要产品 28 19件 103 81
179 卫生间百洁刷 重要产品 26 22件 103 16
180 双面百洁锅刷 重要产品 28 21件 103 15
181 马桶刷 重要产品 1430 908件 101 27
182 吸水抹布 重要产品 1478 843件 107 4
183 轻盈蝶型多功能胶棉拖 重要产品 32 18件 103 189
184 手压式旋风拖 重要产品 30 21件 103 188
185 洁地擦平板拖把 重要产品 28 18件 103 17
186 耐用型清洁拖把 重要产品 31 22件 103 10
187 耐用手套 重要产品 31 20件 103 188
188 擦窗器 重要产品 1479 904件 101 29
189 金属钢丝球 重要产品 27 19件 103 193
190 百洁布 重要产品 1709 1193件 108 3
191 随手粘 重要产品 1477 877件 107 65
192 随弃式防颗粒物口罩 重要产品 32 19件 103 17236
193 可重复使用呼吸防护面罩 重要产品 32 21件 103 17234
194 供气式呼吸器 重要产品 30 20件 103 17237
195 护听器 重要产品 30 21件 103 17236
196 噪声剂量计 重要产品 28 22件 103 17237
197 耳塞 重要产品 1330 978件 103 11452
198 通讯耳机 重要产品 32 21件 103 17234
199 防护眼镜 重要产品 1611 1224件 104 10887
200 焊接防护眼罩 重要产品 29 22件 103 17236

返回首页 | 品牌大全 | 品牌排行 | 品牌问答 | 品牌资讯 | 品牌价值 | 关于我们 | 联系我们 | 免责声明

Copyright 2013-2020 品牌门户,牌子网(www.paizi.com) 版权所有 备案号:皖ICP备2022016612号 渝公网安备渝公网安备 50011302000368号

品牌之家APP下载
官方微信客服
找品牌 上品牌之家
返回顶部